Dahles Auto Fredrikstad

Dahles Auto Fredrikstad et komplett, moderne bilanlegg.

Vi håper at du trives hos oss, og får den servicen du forventer. Vi skal gjøre ting riktig første gang, til avtalt tid, og til avtalt pris. Vi har satt oss som mål å bli bedre enn våre konkurrenter, både på kvalitet og service.